Jaarrekening ZZP’er

Een ZZP’er welkt zelfstandig en heeft geen personeel. Een ZZP’er is verplicht om zich aan een breed scala van wetten en regels te houden. Veel zelfstandigen zien door de bomen het bos niet meer en twijfelen of ze alles wel goed doen. Een boekhouder of accountant kan op dit moment een belangrijk rol vervullen. Het opmaken van de jaarrekening is een belangrijke rol voor de boekhouder of accountant en zorgt voor een eerlijke aangifte van de inkomstenbelasting.

In de jaarrekening zijn verschillende zaken te vinden. Denk hierbij aan een balans, een winst- en verliesrekening, maar ook een toelichting op zowel de balans als de winst- en verliesrekening.

De balans

De balans is een belangrijk onderdeel van de jaarrekening. Het moet op een balans duidelijk zijn welke bezittingen en schulden er precies in een onderneming zijn te vinden. Aan de linkerkant vinden we de bezittingen van een onderneming, aan de rechterzijde waar het geld voor deze bezittingen vandaan komt. Activa en passiva zijn hiervoor de meest gebruikte termen.

De winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening is iets anders dan een balans. Bij de winst- en verliesrekening worden de omzet en kosten genomen en kunt u eenvoudig zien wat de precieze winst of het verlies van de onderneming is.

Jaarrekening opmaken uitbesteden

Het opmaken van de jaarrekening is een intensief karwei. Bij het opmaken van een jaarrekening mogen er namelijk geen fouten gemaakt worden. Een accountant of boekhouder is vaak uitstekend instaat om de kans op fouten zoveel mogelijk te verkleinen en een foutloze jaarrekening op te leveren. U zal hierdoor geen problemen krijgen met de belastingdienst en heeft een duidelijk inzicht in de administratie van uw bedrijf.

Wilt u het opmaken van de jaarrekening uitbesteden? Dan kunt u via deze website direct verschillende offertes aanvragen en ontdekken wat een accountant of boekhouder precies voor u kan betekenen.